REPERTORIUL

MEȘTERILOR ȘI
PRACTICILOR
TRADIȚIONALE

MEȘTEȘUGURI ARTISTICE TRADIȚIONALE

Îndeletnicirile sătești din spațiul cultural românesc se oglindesc în creația populară autentică, care cunoaște continuitate și dă suflu tradiției, integrate în spiritul contemporan. Meșteșugurile artistice au fost de fapt imperative funcționale și estetice ale populațiilor sătești și adaptări pentru satisfacerea necesităților. Tradiția s-a transformat în artă, prin moștenirea lăsată de-a lungul vremii.

Close Menu